กิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง : นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบกายอุปกรณ์ให้ผู้พิการตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน

<< กลับไปดูกิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบรถสามล้อโยกและรถเข็นสำหรับผู้พิการให้กับผู้พิการตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักรพิมาน โดยมีนายเมฆินทร์ เฉนียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ ได้นำผู้พิการ ซึ่งเป็นราษฎรในพื้นที่ตำบลป่าสังข์ จำนวน 11 คน เพื่อรับมอบรถสามล้อโยกกลางและรถเข็นสำหรับผู้พิการ นายมังกร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า นอกจากมอบรถสามล้อโยกกลางและรถเข็นสำหรับผู้พิการแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีเป็นห่วงเรื่องที่อยู่อาศัยของผู้พิการ เพราะบ้านผู้พิการมีความเป็นอยู่ที่ไม่เหมาะสม เวลาเข้าห้องน้ำไม่มีราวสำหรับเดินเข้าห้องน้ำ ห้องนอนผู้พิการไม่ปลอดภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ทำการซ่อมบ้านพักให้ผู้พิการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ หลังจากมอบรถสามล้อโยกและรถเข็นสำหรับผู้พิการแล้ว ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้พิการที่บ้านเพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป

วันที่ 08 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

View 001433