กิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง : นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบกายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ ให้แก่ผู้พิการในเขตตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

<< กลับไปดูกิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบรถสามล้อโยกกลางและรถเข็นสำหรับผู้พิการให้กับผู้พิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย โดยมีนายตุลธร ขามช่วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอโพธิ์ชัย นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายประเทือง เพชรโรจน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมมอบในครั้งนี้ นายอุดม นาทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี ได้นำคณะของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ไปยังบ้านผู้พิการ ซึ่งเป็นราษฎรในเขตเทศบาลตำบลมะอึ จำนวน 8 คน เพื่อมอบรถสามล้อโยกกลางและรถเข็นสำหรับผู้พิการและดูสภาพที่อยู่อาศัยของผู้พิการเพื่อทำการช่วยเหลือ
นายมังกร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ปัญหาผู้พิการที่เพิ่มขึ้นมาใหม่อันดับหนึ่งคือเกิดจากการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ อุบัติเหตุที่ทำให้คนเสียชีวิตและพิการอันดับหนึ่งคือรถจักรยานยนต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สาเหตุที่จะต้องเดินทางไปมอบรถสามล้อโยกกลางและรถเข็นสำหรับผู้พิการถึงบ้านเพราะได้ดูสภาพบ้าน ความเป็นอยู่ของผู้พิการว่าอยู่อย่างไรได้รับความสะดวกหรือไม่ เพื่อจะได้จัดงบประมาณเพื่อทำการซ่อมแซมบ้านของผู้พิการ ทำทางเดินไปห้องน้ำ มีราวเดินเข้าห้องน้ำและปรับปรุงห้องน้ำห้องนอนให้อยู่ไม่ไกลกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ทำการซ่อมแซมไปแล้ว 30 หลัง ใช้เงินหลังละประมาณ 25,000 ถึง 30,000 บาท นอกจากนั้นยังจะต้องจัดหานักกายภาพบำบัดเพื่อมาดูแลผู้พิการสับเปลี่ยนกับผู้เป็นพ่อแม่หรือผู้ดูแลผู้พิการซึ่งจะต้องดูแลผู้พิการตลอดเวลา ให้มีโอกาสได้พักผ่อนบ้าง และอยากให้จัดทำโครงการให้ผู้พิการได้มาพบปะกัน

วันที่ 08 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

View 001527