ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ อบจ.ร้อยเอ็ด รายละเอียดตามเอกสารแนบไฟล์นี้

วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

View 000646