ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in Place Recycling สายจากทางหลวง 2043 - บ้านเขวาทุ่ง หมู่ที่ 2 - บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in Place Recycling สายจากทางหลวง 2043 - บ้านเขวาทุ่ง หมู่ที่ 2 - บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

View 000617