ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างซ่อมสร้างทางลาดยางผิวพาราแอสฟัลติกซ์คอนกรีต โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) จำนวน 2 โครงการ และซ่อมสร้างทางลาดยางผิวพาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) จำนวน 3 โครงการ

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างซ่อมสร้างทางลาดยางผิวพาราแอสฟัลติกซ์คอนกรีต โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) จำนวน 2 โครงการ และซ่อมสร้างทางลาดยางผิวพาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) จำนวน 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

View 000582