ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : เรื่อง กำหนดวันเวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) สายบ้านดอนแคน ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน - เขตตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวันเวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) สายบ้านดอนแคน ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน - เขตตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

View 000766