ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือให้เข้าเสนอราคาประมูลโครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) สายบ้านหนองกุงใหญ่ ตำบลหนองกุงใหญ่ - ทางหลวง 2043 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือให้เข้าเสนอราคาประมูลโครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) สายบ้านหนองกุงใหญ่ ตำบลหนองกุงใหญ่ - ทางหลวง 2043 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

View 000693