ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกหให้เข้าเสนอราคาการประมูลโครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) สายทางหลวง 2043 - บ้านหนองโสน ตำบลหนองไผ่ - บ้านหนองบัวน้อย ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกหให้เข้าเสนอราคาการประมูลโครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) สายทางหลวง 2043 - บ้านหนองโสน ตำบลหนองไผ่ - บ้านหนองบัวน้อย ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

View 000661