ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลจ้างซ่อมสร้างทางลาดยางผิวพารา แอสฟัลติกซ์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling จำนวน 2 โครงการ และซ่อมสร้างทางลาดยางผิว พาราแคปซีล โดยวิธี Pavement In Place Recycling จำนวน 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลจ้างซ่อมสร้างทางลาดยางผิวพารา แอสฟัลติกซ์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling จำนวน 2 โครงการ และซ่อมสร้างทางลาดยางผิว พาราแคปซีล โดยวิธี Pavement In Place Recycling จำนวน 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

View 000726