ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลโครงการจัดจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี pavement In Place Recycling) จำนวน 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลโครงการจัดจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี pavement In Place Recycling) จำนวน 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์

วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

View 000756