ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลเรื่องโครงการจัดจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Asphaltic Contrete (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) จำนวน 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลเรื่องโครงการจัดจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Asphaltic Contrete (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) จำนวน 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

View 000736