ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการจัดจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Acphaltic Contrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) จำนวน 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการจัดจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Acphaltic Contrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) จำนวน 3 โครงการ

วันที่ 04 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

View 000736