กิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง : นายก อบจ.ร้อยเอ็ด ได้มีการออกเยี่ยมบ้านคนพิการในเขตเทศบาลตำบลหินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

<< กลับไปดูกิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ออก เยี่ยมบ้านพักคนพิการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด มีการปรับปรุงสภาพบ้านให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับความสะดวกสบาย จำนวน 5 หลัง ในเขตเทศบาลตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ โดยมีนายประเทือง เพชรโรจน์ รองปลัด อบจ. ร้อยเอ็ด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบในครั้งนี้

วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

View 001145