ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิ วจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านหนองม่วงส้ม ตำบลโหรนา -บ้านยางเฌอ ตำบลขี้เหล้ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิ วจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านหนองม่วงส้ม ตำบลโหรา -บ้านยางเฌอ ตำบลขี้เหล้ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

View 000399