ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ปปช.1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านม่วงน้อย ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด – ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 02 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

View 000342