ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : ประกาศสัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านกุดเต่า ตำบลกกโพธิ์ - ทางหลวง 2136 อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศสัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านกุดเต่า ตำบลกกโพธิ์ - ทางหลวง 2136 อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 05 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

View 000376