กฎหมายน่ารู้ (นิติการ)

เรื่อง : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อบจ.ร้อยเอ็ด

<< กลับไปดูกฎหมายน่ารู้ (นิติการ)ทั้งหมด

รายละเอียด

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

View 000412