กฎหมายน่ารู้ (นิติการ)

เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาฯ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน และคณะกรรมการพัฒฯ

<< กลับไปดูกฎหมายน่ารู้ (นิติการ)ทั้งหมด

รายละเอียด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 06 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

View 000398