ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

<< กลับไปดูข้อมูลรายรับ - รายจ่าย อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามแผนการประเมินความเสี่ยง

วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

View 000207