กฎหมายน่ารู้ (นิติการ)

เรื่อง : ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 2565

<< กลับไปดูกฎหมายน่ารู้ (นิติการ)ทั้งหมด

รายละเอียด

ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 2565

วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

View 000606