รายงานสถิติเรื่องร้องเรียน

เรื่อง : สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

<< กลับไปดูรายงานสถิติเรื่องร้องเรียนทั้งหมด

รายละเอียด

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

View 000286