ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : รายงานแสดงผลการดำเนินงานการเงินไตรมาส 2

<< กลับไปดูข้อมูลรายรับ - รายจ่าย อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

รายงานแสดงผลการดำเนินงานการเงินไตรมาส 2 งวดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

View 000272