000308 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานผลการดำเนินการ

เรื่อง : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

<< กลับไปดูรายงานผลการดำเนินการทั้งหมด

รายละเอียด

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

View 000308