ข่าวประกาศ (งานบุคคล)

เรื่อง : รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม การจัดความรู้ KM

<< กลับไปดูข่าวประกาศ (งานบุคคล)ทั้งหมด

รายละเอียด

รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม การจัดความรู้ KM หัวข้อ อบรม สัมนา ศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมอง

วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

View 000234