การจัดการความรู้ (KM)

เรื่อง : รายงานการเข้ารับการฝึกอบรม

<< กลับไปดูการจัดการความรู้ (KM)ทั้งหมด

รายละเอียด

รายงานการเข้ารับการฝึกอบรม การจัดการความรู้ KM หัวข้อ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน

วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

View 000340