แผนการจัดหาพัสดุ อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับที่ 258/2565

<< กลับไปดูแผนการจัดหาพัสดุ อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับที่ 258/2565

วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

View 000208