000177 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

แผนการจัดหาพัสดุ

เรื่อง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับที่ 258/2565

<< กลับไปดูแผนการจัดหาพัสดุทั้งหมด

รายละเอียด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับที่ 258/2565

วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

View 000177