ข่าวประกาศ (งานบุคคล)

เรื่อง : รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม การจัดการความรู้ KM

<< กลับไปดูข่าวประกาศ (งานบุคคล)ทั้งหมด

รายละเอียด

รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม การจัดการความรู้ KM นายเสฏฐวุฒิ ฝ่ายพลแสน

วันที่ 07 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

View 000393