กิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง : กิจกรรมมอบบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

<< กลับไปดูกิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ดและกองสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจากท่านประธานกองทุนฯ โดยได้มอบหมายให้ นายธนกฤต ฉัตรสันติประภา รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี มอบบ้านคนพิการที่ได้รับงบประมาณในการปรับสภาพห้องน้ำ ทางลาด ปรับพื้นบ้าน จากกองทุนฟื้นฟู ได้รับเกียรติจาก นางนราภรณ์ ไวนิยมพงศ์ส.อบจ. เขต อ.ธวัชบุรี และท่านนายก อบต. หนองพอก และผู้บริหาร อบต. หนองพอก อ.ธวัชบุรี มอบบ้าน จำนวน 1 หลังร่วมกับผู้นำชุมชน และคณะ อสม. ในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

วันที่ 02 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

View 000233