กิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2566

<< กลับไปดูกิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

วันที่ 23 พย. 2565 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหมดร้อยเอ็ดและกองสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจากท่านเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประธาานกองทุนฟื้นฟู ให้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ภาคีเครือข่ายจาก พม. ร้อยเอ็ด สสจ.ร้อยเอ็ด ผู้แทน รพ.สต. 20 อำเภอ นักกายภาพบำบัด 20 อำเภอ นักกิจกรรมบำบัด กายอุปกรณ์ อปท. ที่ตั้งศูนย์มีสุข ผู้แทนองค์กรคนพิการ โดยได้รับเกียรติจากท่านที่ปรึกษานายก พันเอกนายแพทย์ศิวพล บุญรินทร์ และนายปรเมทธ์ เพ๊งสว่าง สปสช เขต7 ขอนแก่น เป็นวิทยากร

วันที่ 02 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

View 000221