ข่าวประกาศ (งานบุคคล)

เรื่อง : รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม การจัดการความรู้ KM (นางสาวบุศราวรรณ ภาณุศรี)

<< กลับไปดูข่าวประกาศ (งานบุคคล)ทั้งหมด

รายละเอียด

รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม การจัดการความรู้ KM (นางสาวบุศราวรรณ ภาณุศรี) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล สังกัดกองช่าง

วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

View 000222