กิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง : เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน ศูนย์มีสุขตำบลหนองแวงควง

<< กลับไปดูกิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 24 ม.ค 2566 เวลา 14.00 ท่านเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน ศูนย์มีสุขตำบลหนองแวงควง ณ อบต.หนองแวงควง อ. ศรีสมเด็จโดยมีท่านนายก อบต.หนองแวงควง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ นอกจากนั้นท่านนายก อบจ.รอ. ยังได้พูดคุย ชื่นชมการทำงานของนักกายภาพบำบัดจาก รพ. ศรีสมเด็จ และอาสาสมัครศูนย์มีสุขตำบลหนองแวงควง ที่ได้เสียสละช่วยดูแลคนป่วยจนอาการดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และพูดคุยให้กำลังใจกับคนพิการ ผู้สูงอายุ ที่มารับบริการฟื้นฟูที่ศูนย์มีสุขตำบลหนองแวงควง

วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

View 000190