กิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง : ประชุมหารือการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นในชุมชน

<< กลับไปดูกิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 27 ม.ค 2566 เวลา 14.00 ท่านเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสาวอภิสราวรรนธ์ คำวัฒน์ ผอ.กองสาธารณสุข จนท.กองสาธารณสุขและกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้แก่ รพ. ร้อยเอ็ด สสจ. อบต.สะอาดสมบูรณ์ รพ.สต.ในพื้นที่ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานศูนย์มีสุข เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจาก ท่านนายก อบต.สะอาดสมบูรณ์ ท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์แผนจีน นักกายภาพบำบัด จาก รพ. ร้อยเอ็ด อาสาสมัครศูนย์มีสุข รพ.สต.ในพื้นที่ร่วมประชุมหารือ

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

View 000214