ข่าวประกาศ (งานบุคคล)

เรื่อง : รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม การจัดการความรู้ KM (นางเพ็ญศรี เฉวียงหงษ์)

<< กลับไปดูข่าวประกาศ (งานบุคคล)ทั้งหมด

รายละเอียด

รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม การจัดการความรู้ KM (นางเพ็ญศรี เฉวียงหงษ์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

วันที่ 08 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

View 000165