กิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง : กิจกรรมจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในนชุมชน

<< กลับไปดูกิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมต จัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับคนพิการที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว และผู้ป่วยติดเตียง โดยมีบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด บริการแพทย์แผนจีน ฝังเข็ม ครอบแก้ว จาก รพ. ร้อยเอ็ด บริการแพทย์แผนไทย จาก รพ.สต.บ้านแมต และองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์มีบริการรถ รับ-ส่ง สำหรับผู้ป่วยกลุ่มติดเตียง โดยจะออกให้บริการทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมต อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

View 000163