ข่าวประกาศ (งานบุคคล)

เรื่อง : สรุปมติคณะกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management Team หรือ KM Team)

<< กลับไปดูข่าวประกาศ (งานบุคคล)ทั้งหมด

รายละเอียด

สรุปมติคณะกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management Team หรือ KM Team)

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

View 000174