กิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง : หารือแนวทางการดำเนินงานศูนย์มีสุข รพสต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

<< กลับไปดูกิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

วันที่ 27 มี.ค 2566 ท่านเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ กองสาธารณสุข และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เพื่อหารือการดำเนินงานศูนย์มีสุข เขตอำเภอเมยวดี เพื่อหาพื้นที่ใหม่ โดยพื้นที่ใหม่ที่จะเป็นที่ตั้งศูนย์มีสุขคือ รพ.สต.ชมสะอาด ตำบลชมสะอาด ร่วมกับ ทต.ชมสะอาด ท่าน สจ. ภูชิต ถนัดค้า ช่วยกันบูรณาการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน

วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

View 000148