กฎหมายน่ารู้ (นิติการ)

เรื่อง : พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

<< กลับไปดูกฎหมายน่ารู้ (นิติการ)ทั้งหมด

รายละเอียด

พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

View 000490