ข่าวประกาศ (งานบุคคล)

เรื่อง : ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

<< กลับไปดูข่าวประกาศ (งานบุคคล)ทั้งหมด

รายละเอียด

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

View 000148