รายงานสถิติเรื่องร้องเรียน

เรื่อง : รายงานการแสดงผลข้อมูลสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

<< กลับไปดูรายงานสถิติเรื่องร้องเรียนทั้งหมด

รายละเอียด

รายงานการแสดงผลข้อมูลสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

View 000231