การจัดการความรู้ (KM)

เรื่อง : โครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ "การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567"

<< กลับไปดูการจัดการความรู้ (KM)ทั้งหมด

รายละเอียด

โครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ "การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567"

วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

View 000498