กิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง : จัดอบรมโครงการให้ความรู้และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ประจำปี 2566

<< กลับไปดูกิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมโครงการให้ความรู้และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ประจำปี 2566โดยมีท่านเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายก อบจ.รอ. ประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านคุณาวุฒิ ไชยคำภา ปลัด อบจ.รอ เลขานุการกองทุนฟื้นฟูฯ และคณะผู้บริหาร อบจ.รอ. สมาชิกสภา อบจ.รอ. ผู้แทนจาก สปสช. เขต7 ขอนแก่น สสจ. ร้อยเอ็ด พมจ.ร้อยเอ็ด และคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับงบประมาณ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

View 000195