รายงานการใช้พลังงาน

เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

<< กลับไปดูรายงานการใช้พลังงานทั้งหมด

รายละเอียด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

View 000162