กิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการในชุมชน

<< กลับไปดูกิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ดจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการในชุมชน โดยมีท่านนราภรณ์ ไวนิยมพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการในชุมชนกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้แก่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลชุมชน 20 อำเภอ คณะทำงานศูนย์มีสุข ร่วมหารือในประเด็น 1 แนวทางการดำเนินงานศูนย์มีสุข ค่าตอบแทนอาสาสมัครศูนย์มีสุข 2 หารือแนวทางการเปิดศูนย์ยืมคืนกายอุปกรณ์ 3หารือแนวทางการดำเนินงานสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ โดยข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการจะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพอีกครั้ง

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

View 000116