ประมวลผลภาพกิจกรรม อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : ลงพื้นที่และติดตามการทำถนน ส่วนที่เหลือ อบจ.จะใช้งบปี2567 ทำต่อจนถึงถนนลาดยางที่ทางหลวงชนบททำไว้

<< กลับไปดูประมวลผลภาพกิจกรรม อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

ลงพื้นที่และติดตามการทำถนนสายอำเภอโพนทอง พร้อมกับ นายตุลธร ขามช่วง ส.อบจ.ร้อยเอ็ด ติดตามการแก้ปัญหาถนนเส้นทาง บ้านเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย-บ้านโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง ในเบื้องต้นเอาเครื่องจักรเกรดบดอัด ส่วนการทำโครงการต่อไป ได้ข้อสรุปกับนายกเทศมนตรีตำบลเชียงใหม่ จะใช้เงินเหลือจ่ายของเทศบาลทำไปบางส่วน ส่วนที่เหลือ อบจ.จะใช้งบปี2567 ทำต่อจนถึงถนนลาดยางที่ทางหลวงชนบททำไว้

วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

View 000141