ประมวลผลภาพกิจกรรม อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยพิบัต (วาตภัย)

<< กลับไปดูประมวลผลภาพกิจกรรม อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยพิบัต (วาตภัย) อำเภอปทุมรัตต์ นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางนวรัตน์ พาโคกทม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยพิบัต จำนวน 81 ราย ณ ศาลาประชาคม บ้านม่วง ต.ดอกกลํ้า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566

วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

View 000187