ประมวลผลภาพกิจกรรม อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยพิบัต (วาตภัย)

<< กลับไปดูประมวลผลภาพกิจกรรม อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางนราภรณ์ ไวนิยมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางวสกมล อ่อนประทุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยพิบัต จำนวน 28 ราย ในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 08 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

View 000177