แผนการจัดหาพัสดุ อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับที่ 217/2566)

<< กลับไปดูแผนการจัดหาพัสดุ อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับที่ 217/2566)

วันที่ 09 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

View 000206