กิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง : กิจกรรมมอบบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

<< กลับไปดูกิจกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ดและกองสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจากท่านประธานกองทุนฯ โดยได้มอบหมายให้ นางนราภรณ์ ไวนิยมพงศ์ ส.อบจ.ร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธี มอบบ้านคนพิการที่ได้รับงบประมาณในการปรับสภาพห้องน้ำ ทางลาด ปรับพื้นบ้าน จากกองทุนฟื้นฟู ได้รับเกียรติจากท่านนายก ทต. โพธิ์ชัย และผู้บริหาร ทต. โพธิ์ชัย อ.พนมไพร มอบบ้าน จำนวน 1 หลังร่วมกับผู้นำชุมชน และคณะ อสม. ในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

View 000095