ประมวลผลภาพกิจกรรม อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน ครั้ง 8/2566

<< กลับไปดูประมวลผลภาพกิจกรรม อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมด้วยนางนราภรณ์ ไวนิยมพงศ์ นายตุลธร ขามช่วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารและบุคลากร รพ.สต. ทุกคน และประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมเปิดโครงการ อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน อำเภอโพธิ์ชัย จัดขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงใหม่ ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

View 000181