แผนการจัดหาพัสดุ อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับที่ 250/2566)

<< กลับไปดูแผนการจัดหาพัสดุ อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับที่ 250/2566)

วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

View 000189